4.4. DataFrame Sample

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

df = pd.DataFrame(
  columns = ['Morning', 'Noon', 'Evening', 'Midnight'],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=7),
  data = np.random.randn(7, 4))

df
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

4.4.2. Tail

df.tail(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.tail(n=1)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

4.4.3. First

df.first('Y')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.first('M')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.first('D')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893

df.first('W')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674

4.4.4. Last

df.last('Y')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('M')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('D')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

df.last('W')
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184

4.4.5. Sample

 • 1/4 is 25%

 • .05 is 5%

 • 0.5 is 50%

 • 1.0 is 100%

n number or fraction random rows with and without repetition:

df.sample()
#         Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274

df.sample(2)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165

df.sample(n=2, replace=True)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.sample(frac=1/4)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

df.sample(frac=0.5)
#       Morning   Noon  Evening Midnight
# 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
# 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
# 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357

4.4.6. Reset Index

df.sample(frac=1.0).reset_index()
#    index  Morning   Noon  Evening Midnight
# 0 2000-01-02 0.761038 0.121675 0.443863 0.333674
# 1 2000-01-03 1.494079 -0.205158 0.313068 -0.854096
# 2 2000-01-01 -0.103219 0.410599 0.144044 1.454274
# 3 1999-12-31 1.867558 -0.977278 0.950088 -0.151357
# 4 2000-01-05 2.269755 -1.454366 0.045759 -0.187184
# 5 2000-01-04 -2.552990 0.653619 0.864436 -0.742165
# 6 1999-12-30 1.764052 0.400157 0.978738 2.240893
import pandas as pd


DATA = [{'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
    {'sepal_length': 5.9, 'sepal_width': 3.0, 'petal_length': 5.1, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
    {'sepal_length': 6.0, 'sepal_width': 3.4, 'petal_length': 4.5, 'petal_width': 1.6, 'species': 'versicolor'},
    {'sepal_length': 7.3, 'sepal_width': 2.9, 'petal_length': 6.3, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
    {'sepal_length': 5.6, 'sepal_width': 2.5, 'petal_length': 3.9, 'petal_width': 1.1, 'species': 'versicolor'},
    {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'}]


df = pd.DataFrame(DATA)

selected = df.sample(frac=0.02)
#   sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 98      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 64      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 105      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

selected.reset_index()
#  index sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 0   98      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 1   64      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 2  105      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

selected.reset_index(drop=True)
#  sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
# 0      5.0     3.0      1.6     0.2   setosa
# 1      5.0     3.5      1.6     0.6   setosa
# 2      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor

4.4.7. Assignments

Code 4.67. Solution
"""
* Assignment: DataFrame Sample
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 8 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Wczytaj dane z `DATA` jako `df: pd.DataFrame`
  2. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności
  3. Zresetuj index nie pozostawiając kopii zapasowej starego
  4. Zdefiniuj `result` z ostatnimi 10 wierszami
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> type(result) is pd.DataFrame
  True
  >>> pd.set_option('display.width', 500)
  >>> pd.set_option('display.max_columns', 10)
  >>> pd.set_option('display.max_rows', 10)
  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
              Name    Country Gender                      Flights Total Flights Total Flight Time (ddd:hh:mm)
  557 Thomas Marshburn, M.D. United States  Man        STS-127 (2009), Soyuz TMA-07M (2012)       2           161:07:03
  558      Michael Baker United States  Man STS-43 (1991), STS-52 (1992), STS-68 (1994), S...       4           040:03:04
  559      Rick Husband United States  Man           STS-96 (1999), STS-107 (2003)       2           025:13:33
  560   Svetlana Savitskaya  Soviet Union Woman        Soyuz T-7 (1982), Soyuz T-12 (1984)       2           019:17:07
  561  Charles "Pete" Conrad United States  Man Gemini 5 (1965), Gemini 11 (1966), Apollo 12 (...       4           049:03:38
  562   Lawrence J. DeLucas United States  Man                   STS-50 (1992)       1           013:19:30
  563   Aleksandr Laveykin  Soviet Union  Man                 Soyuz TM-2 (1987)       1           174:03:25
  564      Owen Garriott United States  Man           Skylab 3 (1973), STS-9 (1983)       2           069:17:56
  565       Ivan Vagner     Russia  Man                 Soyuz MS-16 (2020)       1           145:04:14
  566    Yuri Malenchenko     Russia  Man Soyuz TM-19 (1994), STS-106 (2000), Soyuz TMA-...       6           826:09:22
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)


DATA = 'https://python.astrotech.io/_static/astro-database.csv'

result = ...


Code 4.68. Solution
"""
* Assignment: DataFrame Sample
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 8 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Wczytaj dane z `DATA` jako `df: pd.DataFrame`
  2. W danych kolumna "Order":
    a. określa kolejność astronauty/kosmonauty w kosmosie
    b. Czasami kilka osób leciało tym samym statkiem i ich numery powinny być takie same, a w danych jest `NaN`.
    c. Wypełnij brakujące indeksy stosując `df.ffill()`
  3. Ustaw wszystkie wiersze w losowej kolejności
  4. Zresetuj index nie pozostawiając kopii zapasowej starego
  5. Wypisz
    a. Pierwsze trzy wiersze
    b. Ostatnie 10% wierszy
  6. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> type(result) is pd.DataFrame
  True
  >>> pd.set_option('display.width', 500)
  >>> pd.set_option('display.max_columns', 10)
  >>> pd.set_option('display.max_rows', 10)
  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
     Order      Astronaut   Type       Date  Spacecraft
  0   244   Donald McMonagle Orbital   28 April 1991    STS-39
  1    93    Georgi Ivanov Orbital   10 April 1979   Soyuz 33
  2   387     Rick Husband Orbital    27 May 1999    STS-96
  3   185    William Pailes Orbital  3 October 1985     51-J
  4   390    Jeffrey Ashby Orbital   23 July 1999    STS-93
  ..   ...         ...   ...        ...     ...
  578  277    Franco Malerba Orbital   31 July 1992    STS-46
  579   10     Leroy Cooper Orbital    15 May 1963   Faith 7
  580  359    Carlos Noriega Orbital    15 May 1997    STS-84
  581  192  Rodolfo Neri Vela Orbital 27 November 1985     61-B
  582  559 David Saint-Jacques Orbital  3 December 2018 Soyuz MS-11
  <BLANKLINE>
  [583 rows x 5 columns]
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)


DATA = 'https://python.astrotech.io/_static/astro-order.csv'

result = ...