1.1. Agenda

  • Working hours 9:00 - 17:00

  • Lunch break 13:15 - 14:00

  • 10 min break every 1.5 hour

1.1.1. Day 1

Estimated Time

Topic

15m

Kwestie organizacyjne: przedstawienie się, przerwy, spreadsheet

75m

Przygotowanie środowiska do pracy: github, git, python, doctest

30m

Zadania testowe ewaluujące umiejętności użytkownika

60m

Live Coding rozwiązań zadań i demonstracja funkcji IDE, tj. debugging, praca z VCS, refactoring, dokumentacja i typy, sygnatury funkcji

45m

Unpacking assignment

45m

Unpacking parameters

60m

Unpacking arguments

15m

Parameter Syntax

75m

Assignment Expression

1.1.2. Day 2

Estimated Time

Topic

60m

Type Annotation

120m

Daty, czas i strefy czasowe

15m

Serializacja i deserializacja danych z Pickle

120m

Praca z plikami CSV (konwersja formatów danych)

105m

Praca z plikami JSON (dane nierelacyjne i relacyjne, daty i czas, zagnieżdżone dane relacyjne)

1.1.3. Day 3

Estimated Time

Topic

180m

Wyrażenia regularne (Identifier, Qualifiers, Quantifiers, Grouping, Flags)

120m

Bazy danych: (SQL, zapis, odczyt, kursory, relacje, indeksy)

30m

Enumeracja (enum)

90m

Dataclasses (dataclasses)

1.1.4. Day 4

Estimated Time

Topic

120m

Przeciążanie operatorów

45m

Logowanie zdarzeń (logging)

90m

Matematyka, statystyka, losowość i problemy precyzji

15m

Lokalizacja i internacjonalizacja (locale, i18n, l10n)

30m

Moduły i pakiety (venv, pip, zipapp)

30m

Parametry linii poleceń (argparse)

90m

System operacyjny (os, pathlib, tempfile, subprocess)

1.1.5. Day 5

Estimated Time

Topic

90m

Zadanie samodzielne z programowania obiektowego (Smok)

180m

Live Coding rozwiązań zadań i demonstracja dobrych praktyk OOP, architektury aplikacji jak również funkcji IDE, tj. debugging, praca z VCS, refactoring, dokumentacja i typy, sygnatury funkcji

90m

Smok druga część

60m

Live Coding rozwiązań zadań